Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie

taal

De taalontwikkeling van een kind begint al vanaf de geboorte. In de eerste maanden leert een kind om de wereld om zich heen te ontdekken en te begrijpen. Kinderen leren tot hun tiende levensjaar heel veel en heel snel taal. Soms gaat het helaas niet zo snel of gemakkelijk als verwacht.

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen waarbij de taalontwikkeling niet gaat zoals verwacht. Dit kan al vanaf een ontwikkelingsleeftijd van enkele maanden. Floorplay en sensorische informatieverwerkingstechnieken zijn daarvoor de basis.