Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie

sensorische informatieverwerking

Onze zintuigen helpen ons om informatie te verzamelen uit de wereld om ons heen. Je zintuigen; zicht, gehoor, tast, proeven, beweging en evenwicht zijn ongelooflijk belangrijk. Als de informatie die via de zintuigen binnenkomt echter niet goed genoeg (onderprikkeling) of veel te hevig (overprikkeling) kan dat belemmerend of storend zijn voor de ontwikkeling van een kind. De prikkelverwerking neemt een belangrijke rol in, in hoe de kind de wereld om zich heen ervaart en ermee omgaat. Problemen in de prikkelverwerking kunnen daardoor de spraak- en taalontwikkeling beïnvloeden. Wij nemen in onze behandeling daarom altijd de prikkelverwerking van het kind mee.