Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie


Disclaimer

SpraakMakend Flakkee, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder kvk nummer 83118578 is verantwoordelijk voor de inhoud van de www.spraakmakendflakkee.nl

Het is niet toegestaan om de inhoud hiervan openbaar te maken, te kopiëren en of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.

Als je gebruik maakt van de informatie op de website dan geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de  inhoud van deze website.

SpraakMakend Flakkee streeft ernaar actuele en correct informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat de opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

SpraakMakend Flakkee aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is SpraakMakend Flakkee niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Het doel van SpraakMakend Flakkee is om geïnteresseerde te informeren over ons bedrijf SpraakMakend Flakkee, Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie en  diens diensten aan te bieden.

SpraakMakend Flakkee, noch diens eigenaars hiervan  Rianne Dommisse en Sandra Smits kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose en therapie

Deze website is niet bedoeld om een logopedisch probleem te diagnosticeren, daarvoor wordt de lezer nadrukkelijk geadviseerd de huisarts te vragen om een verwijzing naar een logopedist. Deze website en alle gepubliceerde inhoud is tevens niet bedoeld als vervangende therapie voor maar dient enkel een ondersteunende functie.

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan de informatie die op de website van SpraakMakend Flakkee wordt gepubliceerd.