Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie

DTL

Directe Toegankelijkheid Logopedie of wel DTL is vanaf Januari 2024 door alle zorgverzekeringen goedgekeurd. Daardoor is het ook bij ons, voor nieuwe cliënten, vanaf nu mogelijk om zonder verwijzing van een arts aan te melden voor logopedie. 

uitleg:

Voorheen was het zo dat u met de logopedische hulpvraag naar een huisarts of andere betrokken arts ging om daar te vragen om een verwijsbrief. De huisarts had op die wijze, als verantwoordelijk coördinator, een signalerende rol in het verwijzen naar externe zorg zoals logopedie. Huisartsen hebben echter aangegeven deze signalerende rol liever bij de logopedist zelf te leggen in verband met de aanwezigheid van kennis op het gebied van spraak-, -taal, -stem, en gehoorsproblematiek. Huisartsen blijven echter wel betrokken bij de zorg van de cliënt. Dit betekent voor u:

Als u nog geen verwijzing heeft van een arts en u wilt gebruik maken van DTL, dan:

- Kunt u zich aanmelden via het contactformulier met vermelding DTL;

- Willen we u vragen om het onderstaande formulier te downloaden, in te vullen en mee te nemen naar de eerste afspraak; download het formulier hier

- Moet u er wel rekening mee houden dat wij altijd vragen of we contact mogen hebben met de huisarts over uw aanmelding of de aanmelding van uw kind;

- Zijn we verplicht om bij één of meerdere keren 'ja' te hebben gesignaleerd (wij nemen de vragenlijst bij de eerste afspraak met u door), u alsnog te verzoeken naar de huisarts te gaan om daar te overleggen en een verwijsbrief te vragen. Mocht u bij het invullen van het formulier zelf al één of meerdere keren 'ja' in moeten vullen, wilt u dan zelf al een afspraak met uw huisarts of andere betrokken arts maken voor overleg?